Staking 5 oktober

Geachte ouder(s)/verzorger(s)

 

Zoals u wellicht uit d emedia hebt vernomen, is er op 5 oktober a.s. een landelijke stakingsdag voor het Primair Onderwijs (PO) uitgeroepen. OPO-R ondersteunt deze actie en om die reden zullen er op 5 oktober dan ook geen lessen op de OPO-R scholen worden verzorgd.

 

In de brief staat de verdere toelichting.  5 oktober stakingsdag.pdf