OVER ONS

Over ons

De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen is welkom op de openbare school. Op de openbare school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

 

Ieder mens is anders. Zo is ook iedere school bij OPO-R anders, in onderwijsconcept, werkwijze, inrichting en gebouw. Daar zijn wij trots op, goed onderwijs laat zich niet in één systeem duwen. Tegelijkertijd hoort iedere school bij OPO-R en is het de openbare identiteit die ons verbind. Eén identiteit, twaalf gezichten!

Onze scholen