OVER ONS

Openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs is voor ieder kind toegankelijk. Onze scholen kennen geen drempels; iedereen is welkom ongeacht achtergrond, religie, geaardheid of levensbeschouwing. Onze scholen staan middenin  de samenleving en doen recht aan de verscheidenheid van leerlingen. Openheid en respect zijn kenmerkend voor onze medewerkers.