ONZE SCHOLEN
directeur
Marijke Pitlo
directie.montessori-tiel@opo-r.nl

“Met kennis als basis kinderen leren het zelf te doen”. Een school waar kinderen een leerrijke omgeving wordt geboden. Wij nemen de tijd om een goede basis te leggen, waarop kinderen zich naar eigen vermogen verder kunnen ontwikkelen.

Dahliastraat 27
4001 EC Tiel
montessori-tiel.nl
E montessori-tiel@opo-r.nl
T 0344-632 815
directeur
Eric Vos
directie.waayer-t@opo-r.nl

Vol zelfvertrouwen en met elkaar richting geven aan je eigen leven! Obs de Waayer is een school met een enthousiast team dat veel waarde hecht aan een goed schoolklimaat. Wij bieden een veilige en uitdagende schoolomgeving die gericht is op interactie met mede leerlingen, ouders, de buurt en het voortgezet onderwijs.

Kornoelje 1
4007 TP Tiel
waayer-tiel.nl
E directie.waayer-t@opo-r.nl
T 0344 632 604

“Verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen als basis voor ontwikkeling“. Een vreedzame school waarin ieder zich verantwoordelijk voelt voor eigen gedrag en keuzes kan maken. Wij zorgen voor een goede sfeer en schenken kinderen vertrouwen zodat ze met plezier naar school gaan.

Mr. Rinkstraat 19
4005 VH  Tiel
regenboog-tiel.nl
E regenboog@opo-r.nl
T 0344 632 757
directeur
Eric Dankbaar
directie.wissel@opo-r.nl

“Onderwijs en zorg op maat van de kinderen”. De school verschilt in veel opzichten van de gewone basisschool. Centraal staan affectief onderwijs, waardoor leerlin­gen het (weer) fijn vinden om naar school te gaan, en effectief onderwijs, een goed georgani­seerde school met duidelijke leerlijnen.

W.J. Bladergroenstraat 3
4002 AZ  Tiel
wissel-tiel.nl
E wissel@opo-r.nl
T 0344 613 857
directeur
Patricia van den Broek
directie.moespot@opo-r.nl

“Goed onderwijs in een plezierige omgeving”. Een school waar een prima pedagogisch klimaat en goede leeropbrengsten belangrijk zijn. Onze leerkrachten zijn betrokken leerkrachten die het beste halen uit iedere leerling met als resultaat tevreden ouders en vrolijke leerlingen die graag naar school gaan.

Wadensteinlaan 46a
4003 TG Tiel
moespot-tiel.nl
E moespot@opo-r.nl
T 0344 632 698
directeur
Marijke Pitlo en Barbara Banis
directie.molenwerf@opo-r.nl

"Actief, midden in de wereld en sterk in leren!" Obs de Molenwerf is een vreedzame school waar mensen, groot en klein, elkaar positief benaderen. Waar kinderen plezier hebben en houden in leren en waar ze gestimuleerd worden in zelfredzaamheid en persoonlijk initiatief.

Priorlaan 1
4003 AP Tiel
molenwerf-tiel.nl
E molenwerf@opo-r.nl
T 0344 632 689