ONZE SCHOLEN
directeur
Ellen vd Ligt
directie.dalton@opo-r.nl

“Onderwijs op maat passend in het echte leven”. Een kleurrijke, goede en gezellige school, waar iedereen elkaar kent. Wij bieden kinderen onderwijs van kwaliteit in een veilige en stimulerende omgeving, rekening houdend met de leerbehoeftes van ieder kind en met ruimte voor creativiteit en spelenderwijs leren.

Schoolhof West 1
4105 AL Culemborg


E directie.dalton@opo-r.nl
T 0345 513 151
directeur
Anja Tabeling
directie.distelvlinder@opo-r.nl

“Samen bouwen aan de toekomst”. Een leuke, eigentijdse groeiende school met pit en uitstraling. Wij bieden onderwijs en zorg op maat, en brede vorming, waarbij kinderen leren omgaan met verschillen op basis van respect, begrip en acceptatie.

Zijderupsvlinderlaan 4
4105 TC  Culemborg
distelvlinder-culemborg.nl
E distelvlinder@opo-r.nl
T 0345 536 206
directeur
Marino van Montfoort
directie.kaardebol@opo-r.nl

“Kijken naar de verschillende talenten van leerlingen”. Een school waar iedereen naar eigen mogelijkheden en talenten wordt voorbereid op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. Dat betekent maximale aandacht voor rekenen en taal, gecombineerd met vaardigheden om goed te kunnen functioneren in een steeds veranderende samenleving.

Poelslaan 2a
4102 KN Culemborg
kaardebol-culemborg.nl
E directie.kaardebol@opo-r.nl
T 0345-515459
directeur
Leo de Bruijn
directie.praathuis@opo-r.nl

‘t Praathuis is een Openbare Jenaplanschool waar wordt geleerd met hoofd, hart en handen. 

Dagelijks wordt er gewerkt, gespeeld, gepraat en gevierd. Naast rekenen en taal worden de wereldoriënterende vakken betekenisvol in projectvorm aangeboden.

Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in een stamgroep. De kinderen leren van en met elkaar. De stamgroepleiding zorgt er voor dat ieder kind zich op zijn of haar eigen niveau optimaal kan ontwikkelen.

 

Aan het begin van ieder schooljaar gaan de  kinderen op kamp om elkaar beter te leren kennen.

 

Alle kinderen blijven op school lunchen.

 

Ouders spelen een belangrijke ondersteunende rol binnen onze school.

Jenaplanschool
Meerlaan 26
4103 XZ Culemborg
praathuis-culemborg.nl
E praathuis@opo-r.nl
T 0345 514 111
directeur
Johan Boelema
directie.parijsch@opo-r.nl

“Groeien in vrijheid met respect voor de omgeving”. Montessorischool Parijsch is een school waar kinderen zich in vrijheid optimaal kunnen ontwikkelen. Wij bieden een veilig pedagogisch klimaat, waarin kinderen zelfstandig en in de groep zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen met oog, hart en respect voor alles wat leeft, groeit en bloeit in hun omgeving.

Prijsseweg 47
4105 LE Culemborg
parijsch-culemborg.nl
E parijsch@opo-r.nl
T 0345 530 301