ONZE SCHOLEN
directeur
Eric Dankbaar
directie.wissel@opo-r.nl

“Onderwijs en zorg op maat van de kinderen”. De school verschilt in veel opzichten van de gewone basisschool. Centraal staan affectief onderwijs, waardoor leerlin­gen het (weer) fijn vinden om naar school te gaan, en effectief onderwijs, een goed georgani­seerde school met duidelijke leerlijnen.

W.J. Bladergroenstraat 3
4002 AZ  Tiel
wissel-tiel.nl
E wissel@opo-r.nl
T 0344 613 857