OVER ONS

Onze missie & visie

Onze missie 


Waar wij in geloven

Wij geloven dat de toekomst van Nederland door ons gemaakt wordt. Ieder van ons draagt hier elke dag aan bij, ieder vanuit zijn eigen overtuiging en  kwaliteiten. Hoe je dat kan doen, dat leer je al jong. Een democratisch Nederland begint daarom ook op onze scholen; de samenleving in het klein.

Wij geloven dat het onze belangrijkste opdracht is om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de wereld van morgen.Een wereld waarin we allemaal anders zijn en waar samen leven mooier wordt door het ontdekken van deze verschillen en overeenkomsten. Wij geloven dat verschil de samenleving niet verdeelt maar versterkt. Wij geloven in de kracht van de ontmoeting, als solide basis voor de eigen ontwikkeling.

 

Onze visie


Waar wij voor gaan

Wij gaan voor onderwijs dat je voorbereidt op de samenleving van morgen. Onderwijs dat leidt tot zelfbewuste kinderen die verantwoordelijk zijn. Onderwijs waarin wij jou helpen  te ontdekken wie je bent, wat je kan en wat je wilt in de wereld van morgen.

Onderwijs dat  je nieuwsgierigheid stimuleert, waarin je ruimte krijgt om te onderzoeken en te ondernemen. Onderwijs waarin je leert te luisteren en open te staan voor een andere mening, kennis maakt met verschillende culturen en religies en oog leert  hebben voor de mensen om je heen. Scholen waarop je plezier hebt in het samen zijn, het leren en ontwikkelen.

Wij gaan voor samen leren en samen leven. Je leert jezelf te ontdekken in relatie tot de ander. Ons onderwijs geeft ruimte voor verschillen en sluit haar onderwijs en onderwijsvormen daar op aan. 

 

Hoe wij dat doen


We helpen je te ontdekken wie jij bent en wat jou beweegt, zodat jij je eigen mening leert te ontwikkelen en te vormen in het perspectief van de ander. We helpen je om met een open houding te kijken, te luisteren en de verbinding aan te gaan met anderen. We helpen jou om met plezier naar school te gaan en te leren en ontwikkelen. We zorgen voor een omgeving die veilig is en ruimte biedt om je te ontwikkelen.

Wij spreken met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en leren om positief en kritisch naar onszelf en anderen te kijken.

Wij bieden onderwijs dat aansluit bij de wereld van morgen, dat betekent dat wij je kennis en vaardigheden bij brengen die jou hierop voorbereiden. Om te bepalen wat jullie in de toekomst nodig hebben, zullen we steeds met jou, je ouders en de omgeving van de school in gesprek blijven. Om ervoor te zorgen dat onze onderwijsvisie, -methodes en leermiddelen aan blijven sluiten op wat de toekomst van jullie, de kinderen vraagt.

Allemaal hebben we op onze eigen manier invloed op jullie ontwikkeling. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijk voor je ontwikkeling zijn wij er op gericht samenwerking met jou, je  ouders en andere betrokkenen aan te gaan die ons in staat stelt een optimale leer- en ontwikkelomgeving te creëren. Omdat leren op diverse manieren kan, streeft OPO-R naar diversiteit in onderwijsvormen.